Chemical-goods van start met plamuurmesreiniger – De eerste voorbereidingen zijn van mei 2020. Het heeft dus even geduurd. Maar in september 2021 zijn we definitief online gegaan met onze webwinkel (webshop) chemical-goods.com. Een webwinkel voor chemische goederen, met name voor de autoschadeherstelmarkt. Wij leggen de nadruk op ongeclassificeerde producten, met de aantekening dat het onder druk van de voortdurende en snel veranderende ECHA wetgeving kan gebeuren dat een ongeclassificeerd product van de ene op de andere dag als ‘gevaarlijk wordt geclassificeerd. In dat geval hebben wij tijd nodig om de chemische samenstelling van dat product te herzien en behouden we het recht voor om de bestaande voorraad eerst uit te verkopen.

Plamuurmesreiniger

Ons eerste doel is het aanbieden van een negental producten, te weten:

  1. plamuurmesreiniger (cleaning fluid for putty knives),
  2. pistoolspuitreiniger (gun spray cleaner),
  3. kleefcoating (adhesive coating),
  4. wandcoating airless (airless adhesive coating),
  5. vloercoating (floorprotector),
  6. vloerreiniger (floor coating remover),
  7. striplak wit (peelable coating white),
  8. stofbinder (dust control) en
  9. vloeibare zeep (liquid soap).

 

Maar zover zijn we vooralsnog niet. We zetten onze eerste stap met het aanbieden van plamuurmesreiniger. We gaan dit assortiment volgens de lijnen van de geleidelijkheid uitbreiden, met veel zorg en aandacht voor organisatie en uitvoering. Het is niet onze bedoeling om zo snel mogelijk een zo groot mogelijke omzet te realiseren, maar om een weg te vinden waarmee we u als klanten optimaal kunnen bedienen met onze hoogwaardige kwaliteitsproducten. Daarbij gaan we ook voorbij aan het doen van onrealistische leveringsbeloften. Het leveren van onze goederen wordt immers door een derde partij uitgevoerd, die op zijn of haar beurt ook geen invloed heeft op de situatie op de weg. Verder leveren wij exclusief aan bedrijven, is retoureneren niet mogelijk (tenzij het verkeerde product is geleverd, wat vooralsnog niet eens mogelijk is) en stellen wij een maximum van 5 producten per bestelling. Dat alles zeker niet om u als klant ‘te pesten’, maar om als beginneling in deze markt  overzicht en grip te houden op het verkoopproces.

Bezoek ook onze LinkedIn pagina.